Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhalisi

 Göstəricilər

Faiz

Nəfər

Əhalinin ümumi sayı: 

-

64965

Şəhər əhalisinin sayı:

40,1

26064

Kənd əhalisinin sayı:

59,9

38901

Əhalinin orta sıxlığı:

-

70

Əhalinin cins qrupları üzrə sayı (kişilər):

50,8

32979

Əhalinin cins qrupları üzrə sayı (qadınlar):

49,2

31986

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı(uşaqlar):

21,9

14195

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı (18 yaşa qədər):

25,3

16430

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı(18-dən 55-60):

63,6

41344

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı (təqaüdçülər):

8,6

5606

Ali təhsilli əhalinin sayı:

-

3465

Orta təhsilli əhalinin sayı:

-

26856

Məskunlaşmış qaçqınların sayı:

-

12043

Məskunlaşmış məcburi köçkünlərin sayı:

-

5553

 

Əhalinin sayı (ilin sonuna)

 

İllər

 Cəmi əhalinin sayi, min nəfər 

o cümlədən:

Bütün əhaliyə

nisbətən, faizlə

 şəhər yerləri 

 kənd yerləri 

şəhər yerləri

kənd yerləri

2017

63,390

25,580

37,810

40,4

59,6

2018

63,935

25,758

38,177

40,3

59,7

2019

64,607

25,973

38,634

40,2

59,8

2020

64,965

26,064

38,901

40,1

59,9

2021

65,252

26,150

39,102

40,1

59,9

 

Doğum, ölüm və təbii artım

 

İllər

Nəfər

əhalinin hər 1000 nəfərinə

Doğulanlar

Ölənlər

Təbii artım 

Doğulanlar

Ölənlər

Təbii artım

2017

932

444

488

14,8

7,0

7,8

2018

858

411

447

13,5

6,5

7,0

2019

909

408

501

14,1

6,3

7,8

2020

862

599

263

13,3

9,2

4,1

2021

709

501

208

10,9

7,7

3,2

 

Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin sonuna)

 

 

Min nəfər

Faizlə

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

 Cəmi əhali

63,4

63,9

64,6

65,0

65,3

100

100

100

100

100

o cümlədən yaşda:

0-4

5,4

5,1

4,8

4,5

4,2

8,5

8,0

7,4

6,9

6,4

5-9

4,9

5,2

5,4

5,5

5,5

7,7

8,1

8,4

8,5

8,4

10-14

3,5

3,5

3,9

4,3

4,6

5,5

5,5

6,0

6,6

7,0

15-19

4,2

4,1

3,8

3,6

3,5

6,6

6,4

5,9

5,5

5,4

20-24

5,4

5,1

4,8

4,5

4,3

8,5

8,0

7,4

6,9

6,6

25-29

6,2

6,2

6,1

5,9

5,7

9,8

9,7

9,4

9,1

8,7

30-34

5,8

6,0

6,2

6,3

6,3

9,1

9,4

9,6

9,7

9,7

35-39

4,7

4,8

5,1

5,3

5,6

7,4

7,5

7,9

8,2

8,6

40-44

3,9

4,0

4,1

4,3

4,5

6,2

6,3

6,4

6,6

6,9

45-49

4,1

3,9

3,9

3,9

3,8

6,5

6,1

6,0

6,0

5,8

50-54

4,4

4,3

4,3

4,2

4,0

6,9

6,7

6,7

6,5

6,1

55-59

4,1

4,3

4,3

4,3

4,4

6,5

6,7

6,7

6,6

6,8

60-64

2,6

2,9

3,3

3,6

3,8

4,1

4,5

5,1

5,5

5,8

65-69

1,5

1,7

1,8

1,9

2,1

2,4

2,7

2,8

2,9

3,2

70 və yuxarı

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

4,3

4,4

4,3

4,5

4,6

 

Nikah və boşanmalar

 

İllər

 Nikahların sayı 

 Boşanmaların sayı 

 əhalinin hər 1000 nəfərinə 

nikahlar

boşanmalar

2017

384

111

6,1

1,8

2018

398

103

6,3

1,6

2019

383

118

6,0

1,8

2020

206

94

3,2

1,5

2021

378

128

5,8

2,0

Keçidlər