Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Fəaliyyət

Rayonda aparılan quruculuq-abadlıq, tikinti-bərpa işlərinin nəticəsi olaraq şəhər, qəsəbə və kəndlərin görkəmi tamamilə dəyişmiş, əhalinin rahatlığı üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır.
- Ümumi məhsul buraxılışı 2003-cü ilə nisbətdə 2020-ci ildə 4,8 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 3,5 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 2,1 dəfə və əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 38,1 dəfə, o cümlədən tikinti-quraşdırma işləri 37,4 dəfə artmışdır;

- Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsi ilə 811 sahibkara 17,665 mln manat güzəştli kredit verilmişdir;
- Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına ümumilikdə 13,9  mln manat subsidiya verilmişdir;
- 2003-2015-ci illər ərzində 11098-i daimi olmaqla 15811 yeni iş yeri açılmışdır;

  O cümlədən 2020-ci il ərzində 869 yeni iş yerləri açılmışdır, bunun da 430-u daimidir.
- Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin balansında olan 27 fərdi yaşayış evinin daxilində  təmir işləri aparılmışdır.

Rayonun su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması məqsədilə 185,4 km su, 161,1 km kanalizasiya xətti çəkilmişdir. 57 subartezian quyusu qazılmış, 6 ədəd su anbarı tikilmişdir.

Əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədilə 242 ədəd subartezian quyusunda cari, 5 subartezian quyusunda əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Rayon ərazisində sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlər görülmüşdür. Sel və daşqınların qarşısını almaq məqsədilə, Gəncə çay, Kürək çay Qoşqar çayların məcraların mexanizmi ilə təmizlənmiş Nadel, Mollaosman, Qızılca və Bəhrəmbağ arxların və kanalların dəhnələri şitlər beton bloklar və digər vasitələrlə möhkəmləndirilmişdir.  2020-ci il ərzində çay məcrasında 295 min kub metr həcmində tənzimləmə işləri görülmüş, 752 min kub metr həcmində lildən təmizlənmə işləri görülmüşdür. 50 ədəd hidrotexniki qurğu, 30 ədəd hidropost cari təmir edilmiş, arxlarda və kanallarda 26 min kv-m kol koslardan təmizləmə işləri görülmüşdür. Boru kəmərində 4 km uzunluğunda hissələrlə cari təmir işləri, beton kanallarda 6,0 km-dək təmir işləri aparılmışdır. Xanlar  və Xan arxında cari təmirişləri görülmüş, Kürəkçay və Qoşqarçay da qapalı boru şəbəkələri təmir edilmişdir.
2020-ci ildə Hacıməlik, Xaqani, Qırıqlı, Nadel, Bəhrəmbağ kəndlərində subartezian quyuları qazılıb başa çatdırılmış, avadanlıqlarla təmin olunmuş, istifadəçilərə verilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.

Əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırmaq məqsədilə magistral su kəmərlərində və su mənbəyində təmizləmə işləri aparılmış, rayonun Çaykənd ərazisində köhnəlmiş magistral xəttin 1200 metr hissəsi D-219 mm metal boru  ilə əvəz olunmuş,  Çaykənd ərazisindən keçən magistral su xəttinin korroziya uğramış 250 metr hissəsi 219 mm-lik metal boru ilə əvəz olunmuşdur. Çaykənd kəndinə su təminatının artırılması məqsədi ilə 220 metr məsafədən D-160 mm-lik boru ilə əlavə birləşmə verilmişdir.  Zurnabad -Göygöl su xəttin üzərində olan xətliyə xətlərinə 4 ədəd 150 mm-lik 2 ədəd 100 mm 2 ədəd 80 mm  siyirtmələr quraşdırılmışdır.
Azərsu ASC-nin tapşırığına əsasən Toğanalı su qəbul edici kompleksində su süzücü və qum çınqıl daşlarının təmizlənməsi işləri aparılmışdır.
Yeni Zod, Topalhəsənli su nasos stansiyalarına yararsız vəziyyətə düşmüş 2 ədəd nasos yenisi ilə əvəz olunmuşdur.
2020-ci il ərzində Çaykənd, Bənövşəli və Zurnabad kəndlərindən keçən su xəttinə 2 ədəd D-50 mm 1 ədəd D-150 mm Çöl yolu adlanan əraziyə isə 1 ədəd D-200 mm siyirtmələr quraşdırılmışdır.
Qəza bərpa və təmir işləri ümumilikdə 403 metr polietilen boru istifadə olunmuşdur.
- 45 yaşayış məntəqəsindən ibarət olan rayonun 33 yaşayış məntəqəsi qazla təchiz olunmuş, 12 yaşayış məntəqəsinin qazlaşdırılması davam etdirilir.
Təbii qazdan istifadə edən abonentlərin qaz təminatı yaxşılaşdırılması üçün, təmirə ehtiyacı olan 115 ədəd qaz tənzimləyici şkafların 115 ədədinə texniki baxış keçirilmiş və 21 ədəd ŞQTM əsaslı təmir olunmuşdur.  Göygöl rayonu Üçtəpə kəndində qaz təchizatının yaxşılaşdırılması üçün kəndin daşıyıcı mövcud du=108 mm-lik polad borusunun L=3200 p/m hissəsi PE 110 mm-lik polietilen boru ilə 200 p/m  əvəz edilmişdir. Mollacəlilli kəndində  361 p/m du=57 mm-lik və 131 p/m du=76 mm-lik boru qaz xətti çəkilmişdir.
Göygöl rayonu Toğanalı kəndinin qazlaşdırılması işlərinə başlanılmışdır. Hal-hazırda L=22000 p/m müxtəlif diametrli daşıyıcı və paylayıcı kənd daxili qaz xətləri çəkilmiş və 367 abonentə fərdi tənzimləyici və qaz sayğacı quraşdırılmışdır və işlər davam etdirilir.
X.Məmmədov küçəsini qazla təmin edən Du-76 mm-lik polad qaz xəttinin 135 p/m  hissəsi korroziyaya uğradığı üçün yeni polietilen boru ilə əvəz olunmuşdur. 2020-ci il ərzində Göygöl rayonunun kənd və qəsəbələrində istismar müddəti bitmiş qaz sayğacları 5755 ədəd mexaniki qaz sayğacları ilə əvəz olunmuş bundan başqa 699 ədəd sayğac ilkin quraşdırılmışdır. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.
Aşağı Zurnabad qəsəbəsində daşıyıcı və paylayıcı qaz xətti çəkilərək bütün abonentlərin mənzilinə qaz sayğacı quraşdırılmışdır. Abonentlər təbii qazla təmin edilmişdir.

Elektrik enerjisi ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 220 ədəd yeni sayğac quraşdırılmış, 448 ədəd sayğac isə müasir tipli sayğaclarla əvəz edilmişdir və  6/10/0,4 kv-luq şəbəkələrin yenidən qurulması ilə əlaqədar olaraq 0,4 kv-luq Üçtəpə h/x-də 42 ədəd istismara yararsız dayaqlar yenisi ilə əvəz edilərək  1,2  km elektrik verlişi xətti, 0,4 kv-luq Yeni Zod h/x-də 14 ədəd dayaq basdırılaraq 0,43 km elektrik verlişi xətti, 0,4 kv-luq Firuzabad h/x-də 11 ədəd dayaq basdırılaraq 0,4 km elektrik verlişi xətti, 0,4-kv-luq Topalhəsənli h/x-də 5 ədəd dayaq basdırılaraq 0,5 km elektrik verliş xətti, 0,4-kv-luq Köşkü h/x-də 22 ədəd dayaq, 0,4-kv-luq Quşqara h/x-də 12 ədəd dayaq basdırılaraq 0,51 km elektrik verliş xətti çəkilmiş, 0,4-kv-luq Qarabulaq h/x-də 0,35 km elektrik verliş xətti çəkilmişdir.6 kv Topalhəsənli kəndində 3 ədəd dayaq, 6 kv Kərəmli h/x-də 5 ədəd dayaq basdırılaraq 1,0 km elektrik veriliş xətti çəkilmiş, 10 kv Danayeri h/x-də 11 ədəd dayaq, 6 kv-luq Murud h/x-də 6 ədəd dayaq, 10 kv-luq Nadil h/x-də 2 ədəd dayaq , 6-kv-luq Zurnabad h/x-də 7 ədəd dayaq basdırılmışdır. Göygöl EŞ-nin xidmət ərazisində 1 ədəd 35/10 kv Qızılca y/st-sı və 24 ədəd müxtəlif gücdə transformatorlar əsaslı təmir edilmişdir.2020-ci il ərzində 6/10/0,4 kv-luq şəbəkələrin yenidən qurulması ilə əlaqədar olaraq 0,4 kv-luq Üçtəpə h/x-də 42 ədəd istismara yararsız dayaqlar yenisi ilə əvəz edilərək  1,2  km elektrik verlişi xətti, 0,4 kv-luq Yeni Zod h/x-də 14 ədəd dayaq basdırılaraq 0,43 km elektrik verlişi xətti, 0,4 kv-luq Firuzabad h/x-də 11 ədəd dayaq basdırılaraq 0,4 km elektrik verlişi xətti, 0,4-kv-luq Topalhəsənli h/x-də 5 ədəd dayaq basdırılaraq 0,5 km elektrik verliş xətti, 0,4-kv-luq Köşkü h/x-də 22 ədəd dayaq , 0,4-kv-luq Quşqara h/x-də 12 ədəd dayaq basdırılaraq 0,51 km elektrik verliş xətti çəkilmiş, 0,4-kv-luq Qarabulaq h/x-də 0,35 km elektrik verliş xətti çəkilmişdir.6 kv Topalhəsənli kəndində 3 ədəd dayaq, 6 kv Kərəmli h/x-də 5 ədəd dayaq basdırılaraq 1,0 km elektrik veriliş xətti çəkilmiş, 10 kv Danayeri h/x-də 11 ədəd dayaq, 6 kv-luq Üçbulaq h/x-də 6 ədəd dayaq, 10 kv-luq Nadil h/x-də 2 ədəd dayaq , 6-kv-luq Zurnabad h/x-də 7 ədəd dayaq basdırılmışdır. Göygöl EŞ nin xidmət ərazisində 1 ədəd 35/10 kv Qızılca y/st-sı və 69 ədəd müxtəlif gücdə transformatorlar əsaslı təmir edilmişdir.


-Mollacəlilli kəndində istismarda olan 168 nömrə tutumlu Elektron ATS rekonstruksiya edilərək tutumu 448 nömrə olan EATS-lə dəyişdirilmişdir. Göygöl şəhərində 192 portluq, Yeni Zod kəndində 32 portluq, Toğanalı kəndində 24 portluq yeni internet avadanlıqları quraşdırılmışdır. İyul-avqust aylarında 1 ədəd  rayon mərkəzi EATS-də 64 portluq, Qırıqlı EATS-də 48 portluq  internet avadanlığı quraşdırılmışdır.
2020-ci ildə Göygöl şəhərinin Niyazi, Dədə Qorqud Səttar Bəhlulzadə  küçələrinə asfalt örtük salınmışdır. Gəncə-Üçtəpə-Firuzabad avtomobil yoluna asfalt-beton örtük çəkilmiş və digər süni qurğular yenidən tikilmişdir.
       Aşıqlı-Üçbulaq kəndlərini birləşdirən yerli əhəmiyyətli 4-cü dərəcəli avtomobil yolu yenidən qurularaq asfalt-beton örtük tikilmişdir.
       Qızılqaya ərazisindən keçən respublika əhəmiyyətli 3-cü dərəcəli avtomobil yolu yenidən tikilmişdir.
       Zurnabad kəndinə gedən yerli əhəmiyyətli avtomobil yolu çınqıl materiallarla təmin edilmişdir.
     3 saylı  Psixonevroloji Sosial xidmət müəssisəsinin  2019-cu ildə əsaslı təmirinə başlanmış 2020-ci ildə müəssisənin  layihə üzrə nəzərdə tutlun əsaslı təmiri tam yekunlaşdırılmış müəssisə istifadəyə verilmişdir.
       Şəhər ərazisində 0,20 ha həcmində “Böyük İsgəndər” ailəvi istirahət kompleksinin tikintisi davam etdirilir.
       Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Qəbul şöbəsinin girişinə pandus tikilmişdir.
       Mollacəlilli kənd körpələr ev uşaq bağçasında və Göygöl Rayon Şəhidlər Xiyabanında  isə cari təmir işləri aparılmışdır.

Keçidlər